Условия за ползване

Условия за ползване

ПРЕДМЕТ И ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Настоящите общи условия представляват споразумение и са предназначени за регулиране на отношенията между saveti.bg (част от „Уеб Тех Медия“ ЕООД) и посетителите, наричани по-долу “ПОТРЕБИТЕЛИТЕ” на уеб сайта https://saveti.bg/, наричан по-долу “СЪВЕТИ.БГ” и предоставяните от него услуги, наричани по-долу „УСЛУГАТА“.

„Уеб Тех Медия“ ЕООД е фирма, ЕИК 203738430, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. Тополница 6, ап. 1; имейл: info@webtechsmart.com

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящите Общи условия обвързват всички потребители на saveti.bg.

С натискане на бутона „Прочетох и съм съгласен с Общите условия“, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, изцяло приема и се задължава да спазва настоящите.

АВТОРСКИ ПРАВА

СЪВЕТИ.БГ притежава авторското право върху цялото съдържание на уебсайта. Строго забранено е копирането, разпространението, публикуването или модифицирането на каквито и да е материали, текстове, техни части или изображения, поместени в уебсайта на СЪВЕТИ.БГ, без предварителното писмено съгласие на СЪВЕТИ.БГ.

АНАЛИЗ

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ са наясно, че СЪВЕТИ.БГ използва различни методи за получаване на статистически данни, касаещи броя на посещенията, които уеб сайта получава месечно, и за това как ПОТРЕБИТЕЛИТЕ използват УСЛУГАТА. Тази статистика спомага за подобряване качеството на материалите, публикувани на saveti.bg, така че да осигури по-добър потребителски опит в бъдеще.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

СЪВЕТИ.БГ се отнася с пълна отговорност към Защитата на личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ на уеб сайта. Информацията се обработва изключително въз основа на приложимото законодателство, конкретно GDPR, Закона за защита на лични данни (ЗЗЛД) и Закона за електронната търговия (ЗЕТ).

СЪВЕТИ.БГ не изисква задължително предоставяне личните данни на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, за да получат достъп до УСЛУГАТА.

В случай, че лична информация, под формата на и-мейл адрес и име, бъде използвана във формата за коментари на СЪВЕТИ.БГ – ние гарантираме, че няма да бъде използвана за реклама или други маркетингови материали.

БИСКВИТКИ

СЪВЕТИ.БГ използва така наречените „бисквитки“. Това са малки текстови файлове, които се зареждат в браузъра и се съхраняват на крайното устройство на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

Използваме ги, за да поддържаме сайта лесен за употреба. Някои „бисквитки“ остават съхранени на устройството на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ, докато не бъдат изтрити. Те позволяват да разпознаем Вашия браузър при следващото ви посещение в СЪВЕТИ.БГ.

Използваме „бисквитките“ на основание чл. 4а от Закона за електронната търговия (ЗЕТ) и член 6, ал. 1, буква (е) GDPR.

Прочетете по-подробно за Политика за „бисквитките“.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

(1) ПРОМЯНА ПО СЪДЪРЖАНИЕТО И УСЛУГИТЕ НА УЕБ САЙТА

СЪВЕТИ.БГ може да промени или прекрати всеки аспект, писмен материал, услуга или характеристика на уеб сайта (без ограничение) по всяко време.

(2) МОДИФИКАЦИЯ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

СЪВЕТИ.БГ запазва правото си едностранно да променя, изменя и добавя настоящите Общи условия, като за това не е длъжен изрично да уведомява ПОТРЕБИТЕЛИТЕ. Отговорност на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ е да се запознаят с Общите условия.

Всички промени в Общите условия, които СЪВЕТИ.БГ прави, ще бъдат публикувани на saveti.bg и всеки има свободен достъп до тях. Промените влизат в сила веднага след публикуването им.

(3) ВРЪЗКИ КЪМ ДРУГИ УЕБ САЙТОВЕ И ОНЛАЙН ПЛАТФОРМИ

УСЛУГАТА на СЪВЕТИ.БГ съдържа линкове към уеб сайтове на трети страни. Информацията  и материалите, които са публикувани от тях, са проверени за нарушения, обидно и нелегално съдържание преди момента на публикуване. СЪВЕТИ.БГ не поема отговорност и не налага контрол върху тяхното съдържание в бъдеще.

(4) ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ се задължават при ползване на УСЛУГАТА да спазват законодателството, добрите нрави, морала, утвърдената интернет етика и да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

(5) ПАРТНЬОРСТВА МЕЖДУ ТРЕТИ СТРАНИ И ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

На saveti.bg може да присъстват и услуги, предлагани от партньори на СЪВЕТИ.БГ, за които уеб сайтът не носи отговорност и не е страна по договори, сключени между ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и трети страни – партньори на СЪВЕТИ.БГ.

Настоящите общи условия са приети на 12.06.2019 година и влизат в сила за Ползвателя от момента на сключване на договора и след приемането на общите условия по посочения по-горе ред.