Реклама

Реклама в сайт Saveti.bg

За да рекламирате в Saveti.bg, изпратете вашето запитване на info[at]saveti.bg или използвайте формата за контакти.

Рекламен формат Разположение Месечни импресии Уникални потребители Цена за 1000 импресии
300×250 странична лента
Позиция 1** 55 272 30 834 4лв.
300×600 странична лента
Позиция 2** 55 272 30 834 4лв.

Публикуване на рекламна статия или PR материал* – 120 лв.

*Рекламната статия може да е с до 1 линк (хипервръзка или споменат като текст). От Saveti.bg си запазваме правото да преценим дали да обозначим в текста, че статията е рекламна.

Минимален бюджет за реклама – 150лв.

Saveti.bg е част от Уеб Тех Медия.